Werkwijze

 

Een coaching of therapeutisch traject

Hoe werkt het
In een vrijblijvend (kosteloos) kennismakingsgesprek ervaar je of mijn benadering bij je past. En ik zie of je vraag past bij mijn mogelijkheden.
Als het een ‘ja’ is bepalen we aan de hand van je hulpvraag hoe en hoe vaak we in eerste instantie met elkaar aan het werk. Na dit gesprek volgt een traject van individuele sessies waar verschillende werkvormen aan bod komen.

 Locatie: in overleg.

Duur van het traject
Het is een open deur, ieder individu is uniek.  De duur van de behandeling hangt daarom af van de aard van je vragen, je wensen en je mogelijkheden.
Heb je een concrete hulpvraag die direct om aandacht vraagt, dan zijn vaak drie tot vijf sessies genoeg. Een diepgaander proces van zelfonderzoek en zelfontwikkeling vraagt meer tijd. Hoeveel sessies uiteindelijk nodig zijn zal dus per persoon en per hulpvraag verschillen. Een sessie duurt één tot anderhalf uur.

Tarief *
Je betaalt een vooraf afgesproken consultprijs. Deze wordt bepaald door je draagkracht, wat het je waard is en wat redelijk is.  Na elke behandeling ontvang je een factuur. De behandeling wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar.

* Meer info bij Algemene Voorwaarden.